OBEZİTE SOHBETLERİ

Covid-19 sürecinde, normal hayat düzeninin değişmesiyle, dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ev sahipliğinde "Obezite Sohbetleri"ni başlattık. TOAD Obezite Sohbetleri Webinar Serisi'nde obezitenin nedenleri, teşhisi, tedavisi, çocukluk çağı obezitesi gibi birçok konuda uzmanlar obeziteli bireylerin ve halkın sorularını yanıtlıyor.