OBEZİTE NEDİR?

Obezite sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır, yaygın olarak kişinin vücut yağının kilo ve boya göre hesabı olan vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılarak ölçülür.

Aralarında Amerikan Medikal Birliği (AMA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Obezite Çalışması Birliği (EASO) ve Dünya Obezite Federasyonunun (WOF) yer aldığı lider sağlık örgütleri tarafından uzun vadeli medikal kontrol gerektiren kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

  • Dünyada 0-4 yaş grubunda fazla kilolu ve şişman çocuk sayısı 1990 yılında 32 milyon iken, 2016 yılında 41 milyona yükseldi.

  • Obezite, Avrupa’da yetişkinlerin %10-30’unu etkiliyor.

  • Çocukluk çağı obezitesi, Tip 2 diyabet ve yüksek kolesterol gibi, çocuklarda erken dönemde kronik hastalığa neden oluyor.

  • Obezite, ona eşlik eden hastalıklarla beraber dünyada 5. ölüm sebebi.