PANDEMİ DÖNEMİNDE
OBEZİTE YÖNETİMİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ