VKİ (Vücut Kütle İndeksi)

Vücut kütle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Vücut kütle indeksi (beden kütle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obeziteli, 40’ın üzeri olan kişi ise ileri derece obeziteli olarak kabul edilir.