VKİ (Vücut Kitle İndeksi)

Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obeziteli, 40’ın üzeri olan kişi ise ileri derece obeziteli olarak kabul edilir.